Art Initiative

Sertac Tasdelen Sanat Girişimi, toplumumuzda sanatı teşvik etmek, genç sanatçılara vurgu yapmak ve desteklemek amacıyla Ocak 2022'de başlatılmış olan çağdaş sanat fonu/koleksiyonudur.

Sertac Tasdelen Özel Koleksiyonu (2022+)

Girişimimizin merkezinde, Ocak 2022'de başlattığımız çağdaş sanat koleksiyonu yer almaktadır ve bu koleksiyon, sergiler ve dijital erişim fırsatları aracılığıyla kamuya sunulacak, korunacak ve geliştirilecektir.

Koleksiyondaki eserler aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat kurumları tarafından ödünç alınmaya devam edecek ve farklı coğrafyalarda düzenlenen sergilerde izleyiciyle buluşacaktır. Koleksiyon, resim, heykel, fotoğraf, video ve film, enstalasyon, ses, ışık ve performans gibi çeşitli medyalarda üretilen eserlere yer verecektir.

Koleksiyon, çağdaş sanatın gelişimini anlatmaya odaklandığı için, Türkiye ve komşu coğrafyada sanat üretimi geniş bir anlamda uluslararası bir diyalog içinde ele alınacaktır.

Sertaç Taşdelen Özel Koleksiyonu'ndaki mevcut sanatçılar şunlardır: Ayşe Uluçay, Ahmet Doğu İpek, Ayşe Gül Süter, Günnur Özsoy, Mehtap Baydu, Yaşam Şaşmazer, Metin Alper Kurt, Candas Sisman, Çağla Köseoğulları ve Selçuk Artut.