ART

Sertaç Taşdelen (d:1983, Türkiye), disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olan bir sanatçıdır. Kendini keşfetme ve ifade etme aracı olarak görsel sanatları keşfederek çalışmalarını sürdürmektedir.Sanatçı olarak, huzursuzluk ve tatminsizlik hissinin dengelemek amacıyla belirli bir dinginlik ve sükunet arayışındadır. Geleneksel sanat bileşenlerini alt üst etmeye ve yeni temsil anlayışları bulmaya çabalamaktadır.Ayrıca, sanatın gerçekliğin fiziksel algısını kesintiye uğratma noktasındaki rolünü inceler. Dış dünyadaki nesneleri temsil etmeye çalışmak yerine, renk ve formu temsili olmayan bir şekilde kullanarak yeni anlamlar yaratmaya çalışır.