Bio

Sertac Tasdelen multidisipliner bir sanatçı ve tasarımcıdır. 

Sertaç, görsel sanatlar ve tasarımı adeta kendini keşfetme aracı olarak benimseyerek çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor. Huzursuzluk ve tatminsizlik duygusunu dengelemek için belli bir dinginlik arayan Sertaç, geleneksel biçimleri altüst etmek ve onları tasvir etmenin yeni yollarını bulmaya çalışıyor. Algının kesintiye uğraması olarak sanatın rolünü inceliyor. Doğal dünyadaki nesneleri tanımlamak yerine renk, form ve malzemeyi temsili olmayan bir şekilde kullanır.